top of page
ModulAir Connect_tło.png

MODULAIR CONNECT

Inteligentny inhalator suchego proszku

ModulAir Connect jest inteligentnym niskooporowym inhalatorem zapewniającym odpowiednią
depozycję płucną dedykowaną do wybranej formulacji leku w postaci suchego proszku.
ModulAir Connect wyposażony jest w zestaw innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających
uprawdopodobnienie prawidłowego przyjęcia dawki leku. Inhalator współpracuje
z dedykowaną bezpłatną aplikacją mobilną ModulAir Connect, pozwalającą na monitorowanie
przebiegu terapii oraz wyrobienie prawidłowych nawyków podczas procesu inhalacji. Komunikacja
z użytkownikiem prowadzona jest za pomocą powiadomień wyświetlanych na ekranie przenośnego
urządzenia mobilnego typu smartfon lub tablet potwierdzonych informacyjnym sygnałem świetlnym
i dźwiękowym w inhalatorze.

 

ModulAir Connect dostępny jest na rynku w wersjach dla następujących produktów leczniczych:

Aktualnie wyrób jest niedostępny w sprzedaży komercyjnej. W momencie rozpoczęcia sprzedaży komercyjnej lista produktów leczniczych zostanie opublikowana w tym miejscu.


ModulAir Connect wraz z dedykowaną aplikacją mobilną stanowią wyrób medyczny klasy IIa. 

Chcesz wiedzieć więcej?

ModulAir Connect: Usługi
bottom of page